M E N U

Strona główna

Aktualności

Egzamin maturalny

Egzamin gimnazjalny

Rekrutacja

Ogólnopolski ranking

Historia

Pedagog szkolny


Dokumenty

Nauka

Sport

Egzaminy


E-przyrodnik

Absolwenci

Najlepsi uczniowie

Osiągnięcia i nagrody

Zajęcia pozalekcyjne

Koło Przyrodników

Indywidualny tok nauczania

Zespół wokalny "ZNICZKA"

Biblioteka szkolna

Szkolny Klub Wolontariusza


Podziękowania


statystykaI N F O

Stronę najlepiej przeglądać w rozdzielczości 800x600 lub 1024x768, w przynajmniej 16 - bitowym kolorze, przeglądarką Microsoft Internet Explorer 5.0 lub nowszą.
autor - S.Czykwin

WITAMY NA STRONIE!ZESPÓŁ SZKÓŁ Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO W HAJNÓWCE –„AKADEMIĄ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2017 do 30.06.2018r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości u 252 uczniów/uczennic oraz uzupełnienie kompetencji 30 nauczycieli/nauczycielek Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Uczniowie/uczennice będący uczestnikami Projektu otrzymują wsparcie w postaci wybranych pozalekcyjnych zajęć dodatkowych (z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z matematyki, zajęć matematyczno-fizycznych lub biologiczno-chemicznych), biorą też udział w grupowych i indywidualnych zajęciach z poradnictwa zawodowego, zajęciach pobudzających kreatywność i umiejętności szybkiego uczenia się oraz w zajęciach zwiększających w uczestnikach poziom inicjatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.

W ramach projektu dla uczniów/uczennic ZSzDNJB w Hajnówce zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne do wybranych ośrodków naukowych.

Nauczyciele/nauczycielki wezmą udział w zajęciach doskonalących kompetencje zawodowe, sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu w uczniach kompetencji kluczowych oraz postaw społecznych. Będą uczestnikami 30-godzinnego kursu pt. „Myśleć o szkole” będącego częścią pozytywnie walidowanego projektu innowacyjnego pn. „Pozwolić uczniom myśleć” realizowanego w ramach POKL w latach 2007–2013. Kadra nauczycielska biorąca udział w projekcie będzie nieodpłatnie umieszczać wybrane materiały dydaktyczne wypracowane w trakcie zajęć pozalekcyjnych na Podlaskiej Platformie Edukacyjnej.

W ramach Projektu zostanie zakupione wyposażenie do pracowni biologicznej, chemicznej oraz fizycznej LO wchodzącego w skład ZSzDNJB w Hajnówce. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany zarówno przez LO jak i przez gimnazjum ZSzDNJB w Hajnówce.


Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego naszą szkołę, który został nagrany przez Fantastycznych Fizyków Filmowych!
Film obejrzysz klikając na zdjęcie...
Kalendarium ostatnich lat:

 • 1981 r. - podjęcie uchwały o budowie nowego budynku. Powstanie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły.
 • 1992 r. - rozpoczęcie budowy.
 • 1993 r. - oddanie budynku do użytku. W szkole jest 12 oddziałów, zatrudnionych szesnastu nauczycieli na pełnych etatach.
 • 1994 r. - oddanie do użytku kuchni.
 • 1995 r. - oddanie do użytku hali sportowej.
 • 1999 r. - zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego (gimnazjum i liceum).
 • Szkoła liczy:
 • 13 oddziałów (9 liceum, 4 gimnazjum),
 • 39 nauczycieli,
 • 217 uczniów liceum,
 • 97 uczniów gimnazjum.
 • Sekretariat:
 • dyrektor szkoły: mgr Igor Łukaszuk
 • z-ca dyrektora: mgr Nina Łukasik
 • sekretarz szkoły: Halina Borowik
 • Samorząd liceum:
 • opiekunowie: Bożena Szokało-Jefimiuk, Kamil Kulik
 • przewodnicząca: Martyna Harasimczuk - II C
 • zastępca : Mackiewicz Adam - II A
 • sekretarz: Agnieszka Sawczuk - I A
 • skarbnik: Magda Oniskiewicz - I A

 • Samorząd gimnazjum:
  • opiekun: Jolanta Grygoruk
  • przewodnicząca: Klaudia Litwin - kl. III a
  • z-ca przewodniczącej: Aneta Cyruk - kl. III a
  • sekretarz: Gabriela Andrzejuk - kl. III a
  • skarbnik: Natalia Emilia Nazaruk - kl. III b

  • | Adres szkoły:

   Zespół Szkół z Dodatkową Nauką
   Języka Białoruskiego w Hajnówce
   ul. J.Piłsudskiego 3
   17-200 Hajnówka
   tel. (85)682-24-96
   fax. (85)6824288
   e-mail: zszdnjb@o2.pl
  I N F O

  Jesteśmy już na Facebooku!
  Dołącz do nas!

  Bialorus hajnówka


  Administrator systemu:
  dariusz.musiuk@o2.pl

  Ponowny wybór języka